Đăng nhập

Close

   

- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động và sóng điện từ-Phần 2
(Giáo viên: Huỳnh Ngọc Quốc)
Thời gian làm bài: Phút
127 Bạn bắt đầu ôn tập đề này lần đầu tiên
Ôn tập cuối HK2- Chương 4-Phần 2
Ôn tập cuối HK2-Chương 4-Phần 1
20 câu kiểm tra miệng Chương Dao động điện từ
Trắc nghiệm chủ đề mạch dao động
Công thức chương Dao động và sóng điện từ
Trắc nghiệm- Mạch dao động
Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động và sóng điện từ-Phần 1